volgde een driejarige opleiding tot glazenier aan de Staatliche Glasfachschule Rheinbach in Duitsland en behaalde in 1993 haar diploma. In Amsterdam startte haar beroepspraktijk met een eigen atelier en sinds 2007 wordt ze voor de technische details, afwerking en installatie bijgestaan door haar technisch instrumentmaker en partner Ronald Jonker. Inmiddels is het kunstenaarsduo naar Laren in Gelderland verhuisd, waar beiden een droom van een atelier in een natuurrijke omgeving realiseerden. 

Hermine van der Does;  “In mijn werk spelen Hemel en Aarde een belangrijke rol, als de twee grote

tegenstellingen : de Hemel als eeuwigheid en ‘het heilige’ en daar tegenover de veranderlijkheid,

‘ het profane’ van de Aarde.

Daarbij wordt in mijn werk de vier basiselementen van hemel en aarde uitgedrukt :

lucht, water, vuur en aarde.

Door de vorm wordt de eeuwige scheiding tussen hemel en aarde

ongedaan gemaakt.”

Zowel het werk buiten als ook binnen is  tot stand gekomen door het versmelten van twee lagen glas. De schildering met metaaloxydes zit ertussen.

Het werk gaat twee keer in een glasoven, de eerste keer om de glasplaten  met elkaar te versmelten en een tweede keer om de vorm aan te brengen. Het glas wordt dan op een mal gelegd.

Dit resulteert in zeer levendige kleuren waarop waterdruppels lijken te schitteren.

Ze combineert dit glasfusen met vrij schilderen, applicatietechnieken, glas-in-lood,

zandstralen, glas verlijmen, buigen en alle daarbinnen mogelijke combinaties.