In ‘Verlangen en Avontuur’, de monografie van beeldend kunstenaar Henk van Rooij (1938-2014) lees ik van Piet Augustijn (oud-conservator hedendaagse kunst Gorcums Museum en hoofdredacteur van het keramiek magazine KLEI ) dat in het plastisch werk van Henk van Rooij kleur een steeds belangrijker rol begon te spelen:

‘Hij gebruikt glazuur niet als versiering, maar deze vormt samen met de klei een organisch geheel. Bij de toepassing van de glazuren en lusters speelt hij met kleur op de grenzen van de kitch. Zowel in de vorm als met het materiaal zoekt hij de grenzen bewust op. Zijn werken worden als het ware keramische assemblages van vormentaal, thematiek en betekenislagen. Inspiratie haalt hij uit verschillenden werelden: enerzijds het industriële porselein dat in massa werd vervaardigd, anderzijds de kunstgeschiedenis met kunstenaars als Alberto Giacometti met zijn fragiele bronzen mensfiguren en Willem de Kooning met zijn expressionistische geschilderde en gebeeldhouwde mensfiguren en zijn pasteuze verfgebruik.’

Over de installatie ’Bring it to me’ schrijft hij dat van Rooij hierin de eindigheid van het bestaan en het dierlijke in de mens naast het menselijke in het dier laat zien: 

‘Vrouwfiguren met elementen van vogels en vissen verwijzen naar schoonheid en erotiek. De afzonderlijke beelden worden in series gemaakt en gepresenteerd in installaties waarmee de kracht van ieder afzonderlijk werk wordt versterkt.’ 

De installatie is uit 2008 en heeft een tijd lang in de inmiddels opgeheven beeldentuin ‘les Jardins de Drulon’  in Frankrijk gestaan. In de loop van de tijd zijn een aantal beelden van deze installatie gesneuveld. Ontzettend jammer want daarmee zijn unieke op zich staande objecten verloren gegaan. Gelukkig zijn de meesten er zonder niet al te veel schade goed vanaf gekomen. 

Wanneer je de tijd neemt ze afzonderlijk te bekijken en bewonderen kun je niet onder het gevoel uit dat ze met veel plezier en gevoel (gemak) zijn gemaakt. Dat geldt net zo voor al het andere keramische werk dat we dit jaar van Henk van Rooij in huis hebben. 

Naast de installatie ’Bring it to me’, kunnen we U net als vorig jaar nogmaals een deel van de installatie ‘Jardin de plaisance’ laten zien. De bolsculpturen zijn afzonderlijk te koop. 

 

Henk van Rooij (Eindhoven 1938-Renkum 2014)

Grafische school en studies bronsgieten, glasgieten en glasfusion. 

Openbare collecties o.a.

Gemeente Pratz (Frankrijk)

Gemeente Schijndel

Instituut Collectie Nederland

Noord-Brabant Museum. ’s-Hertogenbosch

Gemeente Eindhoven

Museum van Bommel van Dam, Venlo

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bonnefantenmuseum, Maastricht