Carla Wink (1964) is haar beeldende ontwikkeling begonnen bij de kunstacademie, CABK te Kampen. Maar ontdekte dat voor haar de sociale kant daar te weinig aandacht kreeg. Zij heeft zich toen verder binnen de zorg. Maar al die tijd bleef ook het beeldend werken aan haar trekken en dit resulteerde in een opleiding voor creatief therapeut beeldend. Hierin komt zowel het werken met mensen als beeldend bezig zijn(met de ander) aanbod.
Maar net als de sociale kant trok, bleef ook het beeldend werken altijd trekken. Als een onlosmaakbaar deel van haar leven. En dat resulteerde in een opleiding bij Artibus en later de SBB.

Een van de belangrijke thema’s die steeds weer in het werk terug te vinden zijn, is het thema verbinding. Door middel van herhaling, ritme, het creëren van eenheid en harmonie krijgt dit vorm. Andere thema’s die in het werk zichtbaar zijn; groeivormen, vruchtbaarheid. Het ontstaan van nieuw leven zoals je oa bij bloemknoppen ziet, boeit haar. Alles wat gaat komen ligt al in dat ene element opgesloten