Dit jaar Simon Woudwijk  1958 in onze tuingalerie. http://dehulenhof.nl/tuingalerie/

Alles bestaat in de tijd    

Het werk van Simon Woudwijk evolueert met de tijd. Centraal staan een aantal symbolen zoals de wachter. Een verbeelding van de mens als levensmedium, als deelnemer, observator en archivaris van het leven, het wiel als teken van en voor (de) tijd, eeuwigheid, immer doorgaande beweging, verandering en dynamiek.

In Simons oeuvre lopen verschillende technieken door elkaar, schilderwerk, waarin de materie verf zelf een centrale plaats inneemt, foto’s o.a. details van eigen beelden en bronzen, gemodelleerd met natuurlijke materialen. De werken twee – en drie dimensionaal beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder,  perspectief. Zo ontstaat werk, autonoom en verbonden, dat als metafoor kan worden gelezen voor de waarneming en de invloed die tijd, context en kennis op die waarneming uitoefenen.

Opleiding

1980-1984 Kunst Academie, Rotterdam.