Langzaamaan verdringt het nieuwe leven van de lente de somberte van de afgelopen winter en van de corona-maanden.
Ook op de Hulenhof. Anticiperend op de ontwikkelingen rondom corona, gaan we – net als vorig jaar – begin juni weer open. Op een bescheiden en rustige manier, zonder officiële opening zijn we geopend van donderdag 3 juni t/m zondag 19 september 2021.
In de loop van het voorjaar zullen we onze website aanpassen aan het nieuwe seizoen. We verwelkomen dit jaar een aantal nieuwe kunstenaars en kijken weer uit naar de samenwerking met de U reeds bekende kunstenaars van de afgelopen jaren. Voordat we eindigen met dit bericht, eerst nog even extra aandacht voor een van hen, Bob Lejeune. 

Bob, die momenteel deelneemt aan de Keramiek Triënnale in het CODA Museum in Apeldoorn, hoorde dat hij een van de drie winnaars is van een werkstipendium die de Nederlandse Vakgroep Keramisten en de Stichting Het Geluid van Kunst tijdens deze tentoonstelling hebben uitgereikt. 
We feliciteren Bob met dit stipendium en verheugen ons ook met hem weer op de samenwerking komende zomer.

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/keramiek-triennale-2021

 

Jean Pierre Pasma/Peter Ringens

De Hulenhof

www.dehulenhof.nl

0610211745

Langsam ersetzt das neue Leben des Frühlings die Dunkelheit des letzten Winters und der Korona-Monate. Auch im Hulenhof. In Erwartung der Entwicklungen rund um Corona werden wir, GENAU SO wie im letzten Jahr, Anfang Juni wiedereröffnen. In bescheidener und ruhiger Weise, ohne offizielle Eröffnung, sind wir vom Donnerstag, 3. Juni bis Sonntag, 19. September 2021 geöffnet. Im Laufe des Frühlings werden wir unsere Website an die neue Saison anpassen. Wir begrüßen dieses Jahr eine Reihe neuer Künstler und freuen uns darauf, mit Ihnen bereits bekannten Künstlern der letzten Jahre, zusammenzuarbeiten. Bevor wir mit diesem Beitrag enden, sollten wir zunächst einem von ihnen, Bob Lejeune, zusätzliche Aufmerksamkeit schenken. Bob, der derzeit an der Keramik-Triennale im CODA-Museum in Apeldoorn teilnimmt, hörte, dass er einer der drei Gewinner eines Arbeitsstipendiums ist, das vom niederländischen Keramikministerium und der Sound of Art Foundation während dieser Ausstellung vergeben wurde. Wir gratulieren Bob zu diesem Stipendium und freuen uns darauf  im nächsten Sommer wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.

Jean Pierre Pasma/Peter Ringens

De Hulenhof

www.dehulenhof.nl

0610211745