Groep 85 is een beeldhouwcollectief, waarvan de leden – naast hun dagelijks werk – in elkaars gezelschap sinds 1985 beeldhouwen. De samenstelling veranderde in de loop der jaren en thans bestaat de groep uit ongeveer 20 deelnemers waarvan nog 8 leden van het eerste uur. 

In 2020 had Groep 85 een groepstentoonstelling  in de Hortus Botanicus in Nijmegen ter gelegenheid van  het 35 jarige bestaan van de groep. Deze tentoonstelling heette UIT TREDEN. De beelden waaraan de leden een jaar lang gewerkt hebben bestaan uit Belgisch hardsteen dat van 1929 tot 2018 als altaartreden werden gebruikt in de kapel van het Berchmanianum in Nijmegen, het voormalig kloosterverblijf van de Sociëteit van Jezus. Het Berchmanianum kreeg in 2018 een nieuwe bestemming en werd het Academiegebouw van de Radboud Universiteit.

Toen dit gebouw werd verbouwd,  bleken de treden rond het altaar overbodig. Ze zouden worden vernietigd maar via via kwamen ze bij de Nijmeegse beeldhouwer Fred Broekkamp terecht die ooit docent van GROEP 85 was.

Fred schonk een  deel van de stenen aan het collectief en daarmee ontstond het idee om aan een gezamenlijk project/installatie te werken om het 35 jarige bestaan van Groep 85 te vieren in 2020.  Achttien leden hebben van deze voormalige treden een sculptuur gemaakt. Allemaal gebaseerd op dezelfde breedte en dikte, respectievelijk 33 en 15 cm.  De lengtes verschillen van  33 cm tot 1 meter 20.

We waren aanwezig bij de onthulling in de Hortus en raakten zo enthousiast over het concept dat we in gesprek met de groep afspraken deze installatie dit jaar nog eens in haar geheel op de Hulenhof te laten zien. Hierbij foto’s van een aantal van de objecten. Namen en informatie van alle deelnemers zijn te vinden in een mooie uitgegeven map. In te zien en eventueel te koop in de galerie.